Header

De vooruitzichten van het nieuwe kabinet

maandag 15 februari 2021
Karel Brinkmann
Nieuws_Exclusief

De eerste maand van het nieuwe kabinet onder Minister President Albrecht Merdue en zijn rechterhand Madelein Blaam is voltrokken. De fundering van de grootste plannen zijn van start gegaan. Het is de eerste keer dat het kabinet bijna volledig uit partijleden van de Partij voor Meer Magie bestaat en dit is goed terug te zien in de weg die het in heeft ingeslagen.

De Verenigde Ministeries van Binnenstatelijke Zaken (VMBIZ) staat onder leiding van Lara den Kraft. Ze heeft aanzienlijke ervaring kunnen opbouwen als medewerker van de Verenigde Ministeries van Binnenlandse Zaken. Binnestatelijke Zaken focust zich aankomende periode op het oplossen van de werkeloosheid die is ontstaan door de Verminderde Magie Crisis. Dit wordt voornamelijk vanuit het oogpunt van de veelvuldige inventieve ideeën en flexibiliteit van Magisch Nederlanders ingevuld. Eén van de veelbesproken plannen is de “Werk in de regio”, waarin iedere regio de beste inschatting kan maken waar welke arbeid nodig is. Verder liggen er nieuwe plannen op tafel om Magisch Nederland te moderniseren. Dit zal veel in samenwerking zijn met de Verenigde Ministeries van Communicatie, Educatie en Onderzoek (VMCEO).
De Verenigde Ministeries van Financiën (VMFIN) staat nu onder leiding van Valerie Verdal die vorig kabinet nog voor Educatie en Onderzoek werkte. Financiën richt zich op het beschermen van de Magisch Nederlandse markt, maar zonder monopolies te creëren. Om deze reden wordt de koers tussen de euro (€) en de gulden (fl) verlaagd en gaat ook de importheffing van normale goederen omhoog. Om de interne economie te bevorderen zullen er subsidies, minder belasting en herschikking van vrijstelling van het Tiendenrecht worden verstrekt. Momenteel wordt er gekeken naar de het hele pakket van maatregelen en het effect dat het zal hebben op de Magisch Nederlandse markt.
Oud-staatsecretaris Maximiliaan de Witt is terug als Minister van Veiligheid (VMVEI). De reden dat De Witt van de Partij voor Magisch Nederland is aangesteld als Minister kan worden gezien een verzoeningsoffer jegens de Partij voor Magisch Nederland, al heeft De Witt een indrukkwekkende carrière opgebouwd, waaronder jarenlang Ministerschap, totdat Adelinde de Jongh zijn positie vorig kabinet overnam. De Jongh is nu weer de staatsecretaris. De Witt wil aankomende periode het crisisplan herschrijven en meer magiërs aannemen bij grote instituten zoals het Combattantenbureau Magisch Nederland, de uitvoerende tak van het College der Elementen en soortgelijke beveiligende instellingen.
Maarten van der Grach zet zijn positie als Minister van Gezondheid (VMGEZ) voort. De gezondheidszorg vereist nu veel van de Magisch Nederlandse kas. Van der Grach wil deze kabinetsperiode grootschalig kijken naar efficiëntere manieren om het gezondheidsstelsel in te richten om zo de kosten te drukken.
De Verenigde Ministeries van Communicatie, Educatie en Onderzoek (VMCEO) zullen een aanmerkelijke rol spelen in de modernisering van Magisch Nederland. Onder leiding van vorige staatssecretaris van de Verenigde Ministeries van Educatie en Onderzoek Bastiaan de Hort zullen de Ministeries een extra impuls geven aan de communicatie tussen de Ministeries en burgers, maar ook tussen burgers onderling. VMCEO heeft al bekend gemaakt dat patenten van heruitgevonden spreuken met nieuwe incantatie kunnen worden gepatenteerd en dat spreuken van voor de crisis geen rechten hierop hebben. De Hort heeft kenbaar gemaakt dat er wordt gewerkt aan een plan om gilden actiever te betrekken bij het werven van jongeren en dat er een investeringshulp zal worden geboden aan nieuwe hogescholen die zullen concurreren met de Academie der Toverkunsten.
Thygo Bergendal, voorheen Minister van Educatie en Onderzoek is nu Minister van Buitenstatelijke Zaken en Koninkrijksrelaties (VMBUK). Deze Ministeries zijn verantwoordelijk voor de relaties met Normaal Nederland en het Koninkrijk. Laatste tijd zijn er geruchten over wat er in het Verenigd Koninkrijk afspeelt en Bergendal heeft vermeld dat het onderzoeken en handelen naar de situatie daar hoog op de agenda van VMBUK staat. Ook hoog op de agenda is de normalenintergratie en het informeren van burgers hieromtrent, want minder dan 15% van de Magisch Nederlanders heeft een goed idee van hoe dit werk.
Jan van der Decken is de enige Minister van de Vrije Hollandse Partij en hij heeft de kleinste portefuille van allen, namelijk die van de Verenigde Ministeries van Niet-menselijke en Humanoïde Zaken (VMNHZ). De verwachting is dat Van der Decken aankomende jaren zal sturen naar een liberaal en conservationeel beleid omtrent humanoïden en magische wezens.
Alles bij elkaar genomen lijkt de eensgezindheid van het Kabinet te zorgen voor snellere beslissingen binnen alle Verenigde Ministeries. De komende jaren gaan uitwijzen of dit ook leidt tot juiste beslissingen en beleid. Nieuws Exclusief zal u van alle vorderingen en tegenslagen informeren.
 

 
 
 
 
Momentje...