Header

Kijkschermen voor Magisch Nederland

zaterdag 26 september 2020
Gerard Quantibus
Nieuws_Exclusief

Met de onlangs gevormde coalitie brengt het Ministerie van Communicatie, Educatie en Onderzoek het volgende naar buiten: Zij streven naar het doel om de saamhorigheid van Magisch Nederland te bevorderen middels een vernieuwing en verbetering aan te brengen op de werking en verspreiding van kijkschermen. 

Hoe dit precies in werking zal treden is nog gedeeltelijk onduidelijk, maar vermoedelijk zullen er diverse kijkschermen worden verspreid aan zowel personen in een compact formaat als opgehangen worden op veel bezochte locaties en openbare gebouwen op grotere schaal. Hier zullen echter wel bepaalde kosten aan verbonden zijn, afhankelijk van de kwaliteit en in welke vorm, dit zal later bekend worden gemaakt.
Voor een enkeling is het mogelijk dat een kijkscherm een nieuw begrip is, maar de werking ervan is vrij simpel. Een kijkscherm is een spiegelend oppervlak die geactiveerd kan worden middels een toverstok. Vervolgens wordt er op het oppervlak een tweedimensionaal bewegend beeld getoond van wat er op dat moment wordt uitgezonden of tegelijkertijd met andere op de kijkschermen te zien is. Dit kan een toespraak van minister-president Merdue zijn of een mededeling vanuit de Ministeries of een andere belangrijke boodschap die het volk van informatie voorziet, om even enkele voorbeelden te noemen. 
Waar kijkscherm spoedig te verkrijgen valt is nog niet bekend gemaakt. Met grote zekerheid is te zeggen dat deze worden uitgedeeld bij uw lokaal ministerie-loket.
Het Ministerie van Communicatie, Educatie en Onderzoek hoopt hiermee de kloof tussen burger en de Verenigde Ministeries te verkleinen om zo Magisch Nederland dichterbij elkaar te brengen.

 
 
 
 
Momentje...