Header

Vogelaar en Du Nord zetten ontdekkingsreis voort

woensdag 27 oktober 2021
Lieke Nijveldt
Postduif

De heren Vogelaar en Du Nord zullen niet terugkeren naar de Academie der Toverkunsten. Dit is officieel bekend gemaakt kort na het nieuws dat de Academie binnenkort haar deuren weer zal openen. Na de heropening van de Academie der Toverkunsten hebben Vogelaar en Du Nord drie jaar gewerkt als professoren. Respectievelijk als professor Runenleer en Monsterologie. De heer Vogelaar was de eerste tijd ook hoofdmeester van de Academie der Toverkunsten. Een functie die hij afgestaan heeft aan de heer De Witt.

Voordat beide begonnen aan hun werk bij de Academie der Toverkunsten hebben Vogelaar en Du Nord jarenlang gereisd door de magische wereld. In de periode dat de Academie gesloten was in verband met de vernietigde barrière hebben zij hun reis weer opgepakt. Het is onbekend waar de heren zich nu bevinden, maar het is wel met zekerheid te zeggen dat zij niet terug zullen keren in hun oude functies.

Dit brengt uiteraard de vraag met zich mee wie deze functies nu op gaat vullen. Het is nog niet bekend wie Du Nord op zal volgen als professor Monsterologie. Het bestuur van de Academie is hier nog druk mee bezig. Het is al wel bekend wie de heer Vogelaar op zal volgen als professor Runenleer. Dit is mevrouw d’Azur – van der Fraaij, archeoloog en onderzoeker aan het College der Elementen. Ten tijde van dit schrijven was zij helaas niet beschikbaar voor een eerste reactie.

Het bestuur van de Academie der Toverkunsten benadrukt dat zij op goede voet afscheid genomen hebben van hun oud-personeelsleden en wensen hen alle succes op hun reizen.

 
 
 
 
Momentje...