Header

Buiten Magisch Nederland

Magisch Nederland is niet alleen op de wereld, al lijkt dat af en toe wel zo. De banden met het buitenland zijn erg slecht om verschillende redenen en ook de band met normaal Nederland is gecompliceerd.

Buitenland

Per land verschilt het enorm hoe de samenleving van magiërs is geregeld en hoe deze samenleving staat tegenover normalen. In het algemeen worden hier vier verschillende niveaus in onderscheidt. 

  1. Er is geen magische samenleving. Magiërs bestaan wel, maar ze zijn sporadisch te vinden. Er is geen, of bijna geen, ontwikkeling op het gebied van magie. Veel magiërs leven als normalen. Er zijn geen magische steden, scholen of onderzoekscentra. België, Frankrijk en Italië zijn voorbeelden van deze categorie. 
  2. Er is enige samenwerking van magiërs en dit is een groot deel van de identiteit van deze mensen. Er is enige ontwikkeling op het gebied van magie. De magiërs hebben geen autonomie in de vorm van rechtspraak of politiek. Als er magische scholen of onderzoekscentra zijn, dan zijn het er maar weinig en staan deze onder controle van normale instanties. Er zijn geen magische steden. Vaak is er een geheimhoudingsplicht. Het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Roemenië zijn voorbeelden van categorie.
  3. De magische samenleving fungeert als substaat. Er is ontwikkeling op het gebied van magie. De mensen in deze samenleving hebben grotendeels eigen autonomie, ook in het rechtsysteem, handhaving en politiek, echter zijn deze nog wel gebonden (en ondergeschikt aan) die van de normalen. Er zijn scholen, onderzoekscentra en steden. Geheimhouding is noodzakelijk, maar er zijn verschillende normalen die wel van de substaat weten om benodigde samenwerking te waarborgen. Nederland, Portugal en Spanje vallen onder andere onder deze categorie.
  4. De magische samenleving is volledig los van de normale samenleving. Er is veel ontwikkeling op het gebied van magie. Ook zijn er scholen en steden. Deze samenleving is volledig los van de normalen, dus is er volledige autonomie. Geheimhouding is uiterst noodzakelijk om detectie door normalen te voorkomen. Hierdoor is het ook voor buitenlandse magiërs knap lastig om deze samenlevingen te vinden en komen publieke relaties met deze staten eigenlijk niet voor. Het westen van Duitsland, Griekenland en Zweden zijn voorbeelden van landen in deze categorie.

Normaal Nederland

Magisch Nederlanders hebben eigenlijk alles wat ze nodig hebben binnen de grenzen van hun Substaat. Voor het in stand houden van Magisch Nederland is jaren hard gevochten en, als men de Magisch Nederlander mag geloven, voor een terugval naar normaliteit moet Magisch Nederland worden beschermd. 

De bijna absolute scheiding tussen de twee staten zijn onderdeel van de afspraak waarop Magisch Nederland heeft kunnen ontstaan. Geheimhouding van Magisch Nederland tegenover normalen is hierin vastgelegd, net als de jaarlijkse “huur” die Magisch Nederland betaald aan normaal Nederland. 
Voor veel magiërs is de grote splitsing tussen normaal en Magisch Nederland geen probleem. Hun dagelijkse behoeften worden makkelijk voorzien en al de vrienden en familie bevinden zich ergens in het netwerk van magische steden en dorpen. Daarnaast heeft het natuurlijk als groot voordeel dat magie de normaalste zaak van de wereld is in Magisch Nederland, terwijl iedere magiër weet dat dit in normaal Nederland uit den boze is. Normalen reageren meestal schuw, vreemd of zelfs agressief op magie, zoals vaker gezien in de geschiedenis. 

De grote afscheiding is rond 1816 ingezet. De splitsing is ook duidelijk als er wordt gekeken naar technologie, mode, cultuur en wetenschappelijke/magische ontwikkeling. Deze lopen vooral na dit punt meer en meer uiteen met normaal Nederland. Moderne uitvindingen zoals e-mail, televisie, openbaar vervoer, plastic en spijkerbroeken komen in Magisch Nederland niet voor. In plaats hiervan gaat de post snel via De Witte Waterweg, zijn er Kijkschermen, kan men via De Witte Waterweg snel naar een andere locatie, en gebruiken ze meer natuurlijke producten dan kunststoffen en denim. Daarentegen was Magisch Nederland eerder met het verminderen van de ongelijkheid tussen man en vrouw en zijn er allerlei magische middelen uitgevonden waar dingen mee kunnen waar normalen alleen van kunnen dromen. 

Om de zelfstandigheid van Magisch Nederland te versterken zijn er import en exportheffingen, kan er alleen worden gewisseld van Gulden (munteenheid Magisch Nederland) naar Euro met een geldige reden, worden ambachten en het boerenleven gestimuleerd binnen Magisch Nederland, zijn er strenge regels waartoe welke macht gerechtigd is, en is er een sterk integratiebeleid.

 

Integratie in Magisch Nederland

Het komt wel eens voor dat normale mensen over magische gaven blijken te beschikken. Het opsporen van deze mensen wordt door één van de weinige samenwerkende eenheden van Magisch Nederland en Nederland gedaan. De persoon komt onder de aandacht. Wanneer er genoeg bewijs is dat de persoon daadwerkelijk deze gaven bezit wordt deze uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer het gaat om een kind van 18 jaar of jonger, dan worden de ouders bij het gesprek gehaald. Tijdens dit gesprek wordt het één en ander uitgelegd. Aan het eind hiervan heeft de normaalgeborene de keuze om tot Magisch Nederland toe te treden, of de magische gaven te laten verwijderen. In het laatste geval zal ook het geheugen hieraan worden gewist, alsook dat van de ouders, mochten die er bij zijn. 

De integratie kan daarna beginnen. Als het gaat om een kind van 16 jaar of jonger, dan kunnen ze gelijk naar één van de drie middelbare scholen die buiten Bicker liggen. De ouders van het kind gaan ondertussen naar de integratiecursus. Als de normaalgeborene boven de 16 is gaat deze ook eerst naar de volpension integratiecursus, alvorens ze in Magisch Nederland mogen komen. Deze cursus duurt drie weken lang en na die drie weken krijgen de cursisten een toets. Onderdeel van de cursus is ook het toverstokkenbrevet, al is deze optioneel. Zonder dit brevet is het voor ingeburgerden niet mogelijk om een toverstok aan te schaffen. Als de eindtoets gehaald wordt, worden de nieuwe Magisch Nederlandse burgers geholpen met het vinden van een nieuw huis, ergens in een stad van Magisch Nederland.