De rest van de wereld

Buiten Magisch
Nederland 


 

Magisch Nederland staat niet op zichzelf, al weten niet veel gewone burgers precies hoe het er in Normaal Nederland of het buitenland aan toe gaat. De banden met deze landen zijn op zijn zachtst gezegd ingewikkeld en lopen voornamelijk via de regering.

Hoewel Magisch Nederland het grondgebied deelt met Normaal Nederland, is er weinig contact tussen beide (sub)staten. De Magische Nederlanders hebben eigenlijk alles wat ze nodig hebben binnen hun eigen grenzen. Er is jarenlang gestreden om Magisch Nederland zo in te richten als het nu is. Toch maakt een aantal magiërs zich nog steeds zorgen over de kans dat de Substaat terug kan vallen naar Normaliteit. 

Bij de afscheiding van Magisch Nederland zijn verschillende afspraken gemaakt, waaronder de geheimhouding van de Substaat voor normalen en de jaarlijkse "huur" die moet worden betaald aan Normaal Nederland. De meeste magiërs hebben geen moeite met de scheiding. Ze hebben niet of nauwelijks te maken met normalen omdat hun hele leven in een van de magische dorpen of steden afspeelt. Bovendien is binnen Magisch Nederland het gebruik van magie de normaalste zaak van de wereld, terwijl iedere inwoner weet dat dat in Normaal Nederland absoluut uit den boze is. Niet alleen omdat normalen er vaak angstig of zelfs agressief op reageren, maar het kan ook het geheim van Magisch Nederland in gevaar brengen, en dat is ronduit verboden.

Buiten Magisch Nederland - kleding
Technologie

De afsplitsing van Magisch Nederland is ingezet rond 1816. Dat is nog steeds terug te zien op verschillende vlakken zoals technologie, mode, cultuur en wetenschappelijke/magische ontwikkelingen. De gewone inwoner van Magisch Nederland heeft niets meer meegekregen van allerlei "nieuwe" uitvindingen zoals computers, televisies, auto’s en openbaar vervoer, plastic en spijkerbroeken. Er zijn zelfs nog steeds mensen die in Victoriaanse kleding rondlopen! Toch zijn ook onder de magiërs genoeg nieuwe ontwikkelingen geweest: de uitvinding van de Witte Waterweg heeft er voor gezorgd dat post en personen veel sneller van de ene plaats naar de andere vervoerd konden worden, er bestaan Kijkschermen en men gebruikt meer natuurlijke stoffen in plaats van kunststoffen en denim.
Magisch Nederland heeft veel sneller dan Normaal Nederland de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aangepakt, en er zijn allerlei magische spreuken, drankjes en voorwerpen waar normalen alleen maar van kunnen dromen. Toch verschijnt er af en toe ook normale technologie binnen de magische wereld. Vooral magiërs die van normale afkomst zijn, of een flinke tijd van hun leven in een normale plaats hebben gewoond brengen dingen als "mobieltjes" en andere technologie mee.
 


Om de zelfstandigheid van Magisch Nederland te versterken zijn er een aantal maatregelen genomen: zo wordt er belasting geheven op import en export, om te voorkomen dat er teveel normale producten op de magische markt komen. Je kunt de Gulden (de munteenheid in Magisch Nederland) alleen wisselen voor de Euro als je daar een hele goede reden voor hebt en er wordt alles aan gedaan om de Substaat zoveel mogelijk in haar eigen behoeften te laten voorzien. Daarnaast is het aantal mensen dat contact heeft met de normale instanties beperkt en heerst er een streng integratiebeleid.

Integratie in Magisch Nederland

Een enkele keer gebeurt het dat normale mensen magische gaven blijken te hebben. Er zijn constant instanties aan het werk die deze personen proberen op te sporen. Deze eenheden bestaan uit zowel normalen als magiërs en is een van de weinige samenwerkingsverbanden tussen Magisch Nederland en Normaal Nederland.

Als iemand wordt opgemerkt, kijkt men eerst of er inderdaad sprake is van magie. Bij voldoende bewijs wordt de persoon uitgenodigd voor een gesprek, al dan niet in het bijzijn van diens ouders als het om iemand van onder de 18 gaat. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat er aan de hand is en krijgt de persoon in kwestie de keuze om tot Magisch Nederland toe te treden of om de magische gaven te laten verwijderen. Als men voor de laatste optie kiest zal daarna ook het geheugen hieraan worden gewist, net als dat van de ouders, mochten die bij het gesprek aanwezig zijn geweest.

Kiest men wel voor aansluiting bij Magisch Nederland dan start het integratietraject. Als het gaat om een kind van 16 jaar of jonger dan kan die gelijk starten op een van de drie Magische Middelbare scholen. De ouders krijgen in dezelfde tijd een integratiecursus. Is de persoon 16 jaar of ouder dan gaat die ook eerst naar een voltijds integratiecursus voor die toegelaten wordt tot Magisch Nederland.
De cursus duurt drie weken en bestaat onder andere uit lessen in wetten, geschiedenis, de basisvaardigheden die elke magiër normaal van huis uit meekrijgt en de mogelijkheid om een toverstokkenbrevet te halen. Dit laatste is niet verplicht, maar als je het niet hebt kun je geen toverstok aanschaffen.
De integratie cursus wordt afgesloten met een toets en als deze wordt gehaald wordt de nieuwe burger van Magisch Nederland verder begeleid bij het vinden van een huis in een van de steden van Magisch Nederland.

Toverstaf
Na het behalen van je certificaat mag je een toverstok dragen


Buitenland

Er wordt in andere landen op veel verschillende manieren met magie en magiërs omgegaan. Over het algemeen zijn hier vier niveau’s in te onderscheiden:

  1. Er is geen magische samenleving. Er zijn wel magiërs, maar die zijn moeilijk te vinden. De meeste leven als normalen. Er is geen, of bijna geen, ontwikkeling op het gebied van magie. België, Frankrijk en Italië zijn voorbeelden van deze categorie.
  2. Er is een beperkte samenwerking tussen magiërs. Veel van hen kennen elkaar. Er is enige ontwikkeling op het gebied van magie, maar er is geen eigen rechtspraak of vorm van bestuur. Als er al magische scholen of onderzoekscentra zijn, zijn deze zeldzaam en staan ze onder toezicht van normale instanties. Er zijn geen magische steden en dorpen en vaak heerst er een geheimhoudingsplicht. Voorbeelden van dit niveau zijn het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Roemenië.
  3. De magische samenleving fungeert als substaat. Er is ontwikkeling op het gebied van magie. De mensen leven voor het grootste deel in een gebied met een eigen autonomie, rechtssysteem, wetshandhaving en regering, maar ze zijn nog steeds wel gebonden (en ondergeschikt) aan de normalen. Er zijn scholen, onderzoekscentra en eigen steden en dorpen. Geheimhouding is verplicht, maar er zijn enkele normalen die op de hoogte zijn van het bestaan van de substaat om noodzakelijke samenwerking mogelijk te maken. Nederland, Portugal en Spanje vallen onder andere onder deze categorie.
  4. De magische samenleving is volledig onafhankelijk van de normale samenleving. Er is veel ontwikkeling op het gebied van magie. Er is volledige autonomie en alles fungeert als een zelfstandig land, inclusief infrastructuur, scholen, onderzoekscentra, wetshandhaving en een regering die geen verantwoording af hoeft te leggen aan normalen. Geheimhouding is absoluut noodzakelijk om ontdekking door normalen te voorkomen. Hierdoor is het ook lastig voor buitenlandse magiërs om deze samenlevingen te vinden en zijn er dus amper banden met deze staten. Het westen van Duitsland, Griekenland en Zweden vallen onder deze vorm.

Blijf op de hoogte van nieuwe evenementen

Wij publiceren regelmatig nieuwsbrieven waarin alles wat er leeft binnen de vereniging aan bod komt. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen en als eerst mee wil krijgen wat er wanneer georganiseerd gaat worden, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

 

Klik hier om je aan te melden!