Header

Magisch Nederland

Magisch Nederland

Kaart Magisch Nederland

(Klik op de kaart voor meer informatie)

Magisch Nederland is een van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het epicentrum ligt in het noordwesten van Europa.
In het zuiden wordt het begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. Dit zijn dezelfde grenzen als Nederland. De hoofdstad is Bicker. Dit is ook gelijk de regeringszetel.
Magisch Nederland heeft rond de 250.000 inwoners, waarvan er 132.000 wonen in de vier grootste steden (Bicker, Gouberg, Ponderloo en Groenestein). Iedere stad heeft wel een middelbare school, maar er zijn 4 grote, bekende scholen (zie Middelbare scholen).

Geschiedenis

Sinds 1816 is Magisch Nederland een onafhankelijke substaat van Nederland. Magisch Nederland is ontstaan vanuit twaalf provinciën die ieder zelf hun regelgeving hadden (en hierbij meer dan eens de normale regels aan hun laars lapten). Bij vele provinciën was het bestuur verdeeld, zoals dat nu ministeries zouden worden genoemd. Met het ontstaan van Magisch Nederland zijn de ministeries verenigd tot één bestuursorgaan voor geheel Magisch Nederland.
Magisch Nederland heeft nooit oorlog gehad, maar is wel betrokken geweest in voornamelijk de tweede wereldoorlog, omdat de Magisch Nederland grondgebied deelt met normaal Nederland.
In 1980 verenigde Suriname zich en besloot om bij Magisch Nederland te horen, nu echter als provincie.

Zie Geschiedenis van Magisch Nederland

Steden

Er zijn 17 erkende steden. Om een stad te zijn moet er worden voldaan aan drie voorwaarden. Minstens 95% van de inwoners moet ingeschreven staan als burger van Magisch Nederland. Er moeten minstens 1.000 inwoners zijn. Als laatste moet de plaats zijn afgeschermd van Normalen.
Er wordt een verschil gemaakt tussen stad en grote stad. Grote steden hebben namelijk meer dan 10.000 inwoners.
Magisch Nederland telt slechts vier grote steden. Bicker is de grootste stad met meer dan 49.000 inwoners. Hierna volgt het snel groeiende Gouwberg met 40.000 inwoners. Dan komt Ponderloo met 31.000 inwoners en Groenestein is net aan een grote stad met 12.000 inwoners.

Het reizen tussen de steden gebeurd door middel van De Witte Waterweg. Er zijn zelfs verbindingen naar een aantal normale steden.

Zie Bicker en De Witte Waterweg

Bestuur

Magisch Nederland wordt bestuurd door de Twaalf Verenigde Ministeries der Magische Nederlanden. In de volksmond wordt dit De Ministeries genoemd. De Verenigde Ministeries worden voorgezeten door de minister president Albrecht Merdue. De huidige Verenigde Ministeries zijn: Veiligheid, Educatie en Onderzoek, Buitenlandse zaken, Binnenlandse zaken, Financiën en Niet-menselijke en Humanoïde zaken. Ieder Verenigd Ministerie wordt voorgezeten door een minister. De vice-minister wordt ook wel staatssecretaris genoemd.
Eens in de vijf jaar worden er verkiezingen gehouden. Uit deze verkiezingen worden de zetels in de Raad verdeeld. De Raad kan ministers aannemen of ontslaan als deze hun taak niet naar behoren uitvoeren. De Raad bestaat uit 70 zetels en wordt evenredig verdeeld naar het aantal stemmen, mits de kiesdrempel van 3 zetels is bereikt. De drie grootste partijen in de Raad zijn: Partij voor Meer Magie, Partij voor Magisch Nederland en de vrije Hollandse partij.

Normaal Nederland

De relatie met normaal Nederland is gecompliceerd. De twee staten proberen weinig met elkaar in aanraking te komen, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het helpt natuurlijk niet dat het grondgebied wordt gedeeld. De meeste magische mensen weten dat er normalen bestaan, maar er zijn families waarin ze daar niet over praten. Aan de andere kant wordt Magisch Nederland geheim gehouden voor normaal Nederland. Normaal Nederland krijgt hiervoor betaald. Door deze betaling en doordat veel normalen schuw, vreemd of zelfs agressief reageren op magiërs wordt er ook maar weinig contact gezocht met normalen. Door de achterdocht en doordat Magisch Nederland weinig contact heeft met normalen zijn er veel technologieën niet bekend in Magisch Nederland. Er wordt geen gebruik gemaakt van internet, televisie, telefoons, auto en dergelijke.