Kom meer te weten over het leven in

Magisch Nederland


Vereniging Project M organiseert wizard LARP evenementen voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Deze evenementen spelen zich af in Magisch Nederland, een schaduwstaat waarin magie
de normaalste zaak van de wereld is.

 

Magisch Nederland

Magisch Nederland is een substaat van Nederland en een van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. De grenzen zijn dezelfde als van de Nederlandse Staat.
In het zuiden wordt het begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan de west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad is Bicker. Hier bevindt zich ook de regering van Magisch Nederland.

Magisch Nederland heeft ongeveer 200.000 inwoners, waarvan er 132.000 in de vier grootste steden (Bicker, Gouberg, Ponderloo en Groenestein) wonen. Er zijn 4 grote middelbare scholen (zie Middelbare scholen). Daarnaast zijn er ook nog een aantal kleinere particuliere scholen.

GvM
Geschiedenis

Sinds 1816 is Magisch Nederland een onafhankelijke substaat van Nederland. Magisch Nederland is ontstaan vanuit twaalf gemeenschappen, provinciën en woonplaatsen die elk hun eigen regelgeving en bestuur hadden. Bij vele provinciën was het bestuur opgedeeld in meerdere raden, vergelijkbaar met de huidige Ministeries. Met het ontstaan van Magisch Nederland zijn deze Ministeries verenigd tot één bestuursorgaan voor geheel Magisch Nederland.

Magisch Nederland heeft tot voor kort officieel nooit oorlog gekend, omdat het bestaan van de substaat geheim wordt gehouden. Magisch Nederland is wel betrokken geweest bij de Tweede Wereldoorlog, omdat ze grondgebied delen met Normaal Nederland. Ook zijn er vijandige acties geweest vanuit normaal Nederland jegens Magisch Nederland.


Lees meer

 

Steden

Magisch Nederland kent 17 steden. Een plaats moet aan drie voorwaarden voldoen om stadsrechten te kunnen verkrijgen. 

  1. Minstens 95% van de inwoners moet ingeschreven staan als burger van Magisch Nederland. 
  2. Er moeten minstens 1.000 inwoners zijn. 
  3. De plaats moet zijn afgeschermd voor Normalen.

Er wordt een verschil gemaakt tussen een stad en een grote stad. Grote steden hebben namelijk meer dan 10.000 inwoners. Magisch Nederland telt slechts vier grote steden. Bicker is de grootste stad met meer dan 49.000 inwoners. Hierna volgt het snel groeiende Gouwberg met 40.000 inwoners. Dan komt Ponderloo met 31.000 inwoners en Groenestein is net aan een grote stad met 12.000 inwoners. 

Het reizen tussen en binnen de steden gebeurd door middel van De Witte Waterweg. 

Zie Inrichting Magisch Nederland 
Verkiezingen
Bestuur

Magisch Nederland wordt bestuurd door de Twaalf Verenigde Ministeries der Magische Nederlanden. In de volksmond worden dit De Ministeries genoemd. De Verenigde Ministeries worden voorgezeten door minister president Albrecht Merdue.

De huidige Verenigde Ministeries zijn:

Binnenstatelijke Zaken (BIZ), Buitenstatelijke Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Communicatie, Educatie en Onderzoek (CEO), Financiën (FIN), Gezondheid (GEZ), Niet-menselijke en Humanoïde Zaken (NMH) en Veiligheid (VEI).

Iedere Verenigde Ministeries wordt voorgezeten door een minister met ondersteuning van een staatssecretaris.

Eens in de vijf jaar worden er verkiezingen gehouden. De laatste waren in 2020. Uit deze verkiezingen worden de zetels in de Raad verdeeld. De Raad kan ministers aannemen of ontslaan als deze hun taak niet naar behoren uitvoeren.
De Raad bestaat uit 70 zetels en wordt evenredig verdeeld naar het aantal stemmen, mits de kiesdrempel van 3 zetels is bereikt. De drie partijen in de Raad zijn: Partij voor Meer Magie, Partij voor Magisch Nederland en de Vrije Hollandse partij.

Normaal Nederland

De relatie met normaal Nederland is gecompliceerd. De twee staten proberen zo weinig mogelijk contact met elkaar te hebben, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het helpt natuurlijk niet dat de staten elkaar overlappen. De meeste magische mensen weten dat er normalen bestaan, maar er zijn families waarin ze daar niet over praten. Aan de andere kant wordt Magisch Nederland geheim gehouden voor Normaal Nederland. Normaal Nederland krijgt hiervoor betaald. Door deze regeling en doordat veel normalen schuw, vreemd of zelfs agressief reageren op magiërs, is er weinig contact met normalen.

Hierdoor en vanwege de wederzijdse achterdocht zijn er veel technologieën van de normalen niet bekend in Magisch Nederland. Er wordt geen gebruik gemaakt van computers, internet, televisie, telefoons, auto’s en dergelijke.

Zie Buiten Magisch Nederland
 

Blijf op de hoogte van nieuwe evenementen

Wij publiceren regelmatig nieuwsbrieven waarin alles wat er leeft binnen de vereniging aan bod komt. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen en als eerst mee wil krijgen wat er wanneer georganiseerd gaat worden, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

 

Klik hier om je aan te melden!