Header

Nieuwe veiligheidsregels voor heel Magisch Nederland

zaterdag 17 december 2022
Albert Grootegracht
Nieuws_Exclusief

Naar aanleiding van de onrust in De Muy, Darlte, Roerdijn en Zeevenhoek heeft minister De Witt van Veiligheid een spoedberaad bij elkaar geroepen. Ook de hoeveelheid fysieke agressie jegens hoogwaardigheidsbekleders is laatste periode enorm toegenomen. Zo worden er in de omgeving van hun residenties opvallend vaak branden gesticht en een enkele keer is er zelfs een explosief aangetroffen. Het resultaat van de besprekingen is een aantal maatregelen die effect zullen hebben op heel Magisch Nederland. 

In iedere stad zullen vanaf heden de barrières beveiligd gaan worden. Daarvoor wordt een 10-meter-gebied rondom de barrière ingesteld die voor iedereen verboden is. Iedereen die binnen dit gebied woonachtig is wordt geboden om zich ergens anders te huisvesten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen deze inwoners naar het gemeentehuis om verder geholpen te worden in het vinden van huisvesting. 
Alle leegstaande panden en andersoortige vastgoed worden gecontroleerd. Als deze voldoen aan de standaarden voor tijdelijk onderkomen, dan zullen deze panden worden gebruikt voor opvang van thuiszoekenden.
Ook zal er een belasting worden geheven op het transstedelijke transport. Deze middelen worden ingezet om meer Combattanten te werven en de beveiligingsoperatie te bekostigen. Onderdeel van de operatie is ook een versneld onderzoek naar het versterken van de barrières. 

Naast de nieuwe maatregelen voor heel Magisch Nederland zullen er aanvullende maatregelen gelden in locaties of gebieden die zijn aangemerkt als extra risicovol. Zo is het vanaf heden verboden om genotsmiddelen te nuttigen op deze plaatsen. Daarnaast is het voor iedereen, behalve Combattanten van het Combattantenbureau, verboden om op deze locaties toverstokken verborgen bij zich te dragen. In deze steden met extra risico, worden bewoners verzocht zich na zonsondergang niet op te houden in openbare ruimtenn. Steden die momenteel extra risico lopen zijn: De Muy, Darlte, Roerdijn, Zeevenhoek en Oostenwaard.

Personen die extra risico lopen worden ten zeerste aangeraden om zich niet in het openbaar te vertonen zonder extra beveiliging. Personen die extra risico lopen met een ambtelijke of bestuurlijke functie zullen door het Combattantenbureau Magisch Nederland worden ondersteund in persoonlijke beveiliging, anderen zullen hun bescherming zelf moeten bekostigen. 


Minister de Witt roept op tot medewerking van alle Magisch Nederlanders. 
 
 
 
Momentje...