Wat gebeurt er in Magisch Nederland?

Krantenartikel

Relatieve rust in Magisch Nederland... Stilte voor de storm?

woensdag 8 februari 2023
Karel Brinkman
Nieuws_Exclusief

Nadat het CbMN de onlusten in Aarepoort met harde hand neer heeft geslagen lijkt de rust in Magisch Nederland eindelijk teruggekeerd. Momenteel zijn alleen Aarepoort, Darlte, Drimmeloord, Gunder, Lupar, Oostenwaard en Roerdijn nog risicovol. Hiervan lijken Darlte, Lupar en Roerdijn rustig, maar het zijn steden die de veiligheidsmaatregelen negeren, dus zijn ze per definitie risicovol. Maar zal deze rust aanhouden?

Er gaan geruchten dat Lucentia zich opmaakt voor een groot offensief. De inbraak door “Grote Pier” in de uitzending van het College der Elementen liet weinig aan de fantasie over wat dat betreft.  In dat geval zou dit slechts de stilte voor de storm betekenen…

De afgelopen anderhalve week hebben er zich nauwelijks incidenten voorgedaan. Dit kan het gevolg zijn van de eerste lichting nieuwe Combattanten die de afgelopen tijd dankzij een versneld traject is afgestudeerd, of omdat veel van de belangrijke leden van Lucentia intussen zijn opgepakt tijdens de verschillende klopjachten. Hiervan is echter, buiten het bericht over de arrestatie van Radboud S. in Roerdijn, geen melding gemaakt.

Feit is wel dat geen van de mensen waarvan bekend is dat zij banden hebben met Lucentia, zoals Grote Pier, Brant en Emily de laatste tijd in het openbaar is gezien, in het echt of als corpus. Volgens de kenners kan dit twee dingen betekenen. Of Lucentia heeft te zwaar geleden onder de acties van de Combattanten en likken nu ergens in een verborgen verblijf hun wonden, zinnend op wraak. Of ze zijn in het geheim hun leden aan het verzamelen om Magisch Nederland op korte termijn een enorme slag toe te brengen.

De Verenigde Ministeries zijn op het ergste voorbereid en intensiveren hun zoektochten naar criminele elementen. Er gaan stemmen op dat ook buiten de risico-gebieden strengere maatregelen getroffen moeten worden, maar vooralsnog wil de meerderheid van de regering daar nog niet aan. Burgers wordt wel gevraagd om waakzaam te blijven en elke verdachte gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden bij hun locale Combattanten-bureau.

Minister-President Merdue heeft aangekondigd om een aantal voor Magisch Nederland belangrijke locaties te gaan bezoeken in de komende weken, om de mensen op die manier een hart onder de riem te steken. Gedacht wordt aan ziekenhuizen, scholen, armenhuizen en opleidingscentra voor Combattanten.

Intussen houdt Magisch Nederland in spanning de adem in…

 
 
 
 
Wacht op invoer...

Blijf op de hoogte van nieuwe evenementen

Wij publiceren regelmatig nieuwsbrieven waarin alles wat er leeft binnen de vereniging aan bod komt. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen en als eerst mee wil krijgen wat er wanneer georganiseerd gaat worden, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

 

Klik hier om je aan te melden!