Header

Middelbare scholen

Magische middelbare scholen in Magisch Nederland

Elke stad heeft wel een middelbare school in de buurt die alleen voor Magisch Nederlanders is. Buiten de steden om zijn er geen andere middelbare scholen voor alleen Magisch Nederlanders.
Er zijn 4 grote, zeer bekende middelbare scholen: Kennis eiland bij Darlte, Het Kruispunt tussen Bicker en Oostenwaard, Het Bos der Ontwikkeling bij Aarepoort en de Magische Middelbare School in Bicker.

Klik hier om de scholen op de kaart weer te geven

Kennis eiland

In het Noorden ligt al een eeuw of 4 de Magische Middelbare School Kennis eiland. Deze school heeft als motto “De natuur van magie is de wijsheid van het leven”. Het legt de nadruk op praktische toepassing van opgedane kennis, en niet alles uit boeken leren. De is school gekenmerkt door strikte regels, maar behaalt daardoor ook hoge resultaten.

Historie en schoolhoofd

De school is een jaar of 400 geleden gesticht door Aggeman Baardagaam, die op hoge leeftijd de schoolleiding heeft overgedragen aan zijn kleinzoon Bernard Baardagaam. Zij hebben beide zoölogie hoog in het vaandel staan, vandaar ook de locatie van de school in de natuur. Het schoolhoofd is daarom ook regelmatig in gesprek te vinden met de huidige docent zoölogie, Gadde Everlog, en gaat vaak mee met de veldwerk, in het gebied rond de toren.
Het logo is een toren op een heuvel met een oog bovenin, in plaats van een venster.

Het gebouw

De school bevindt zich in een toren op een schiereiland, midden in een moerassig natuurgebied, en ziet er van buiten uit als een uitkijktoren; van binnen als een circulair trappenhuis, met ramen, ongeveer ter grootte van een deur (“zodat je de omgeving goed kunt zien”), waarachter de gangen met lokalen liggen. Voor normalen is het een lichtelijk vervallen uitkijktoren bemand door een zeer slaapverwekkende gids. Mochten ze toch willen proberen te toren te bereiken zorgen spreuken er voor dat ze, steeds dichter bij de toren, steeds lastiger door de drassige blubber vooruitkomen, om ze zodanig te ontmoedigen. Daarnaast is er een grote groep eksters in het gebied die proberen te stelen van iedereen in het gebied die ze tegenkomen, wat een hoop normalen ontmoedigt terug te komen. Niemand zegt te weten of deze eksters magisch zijn, of gestuurd door de school, of dat ze volkomen normaal zijn en gewoon hebberig.

De verschillende lokalen en gangen hebben een doorzichtige vloer, zodat er naar buiten gekeken kan worden (hoewel je vanuit de vloer of raam van een gang nooit een andere gang kunt zien). De lokalen zijn meer werkplaatsen dan klaslokalen, waar veel ruimte is om meteen te oefenen en demonstraties te geven.

Er is een campus om te wonen, maar ongeveer de helft van de leerlingen maakt daar maar gebruik van; en deze bevindt zich ondergronds, onder de toren. De rest van de leerlingen reist dagelijks tussen hun ouderlijk huis en de school.

Verdeling van de studenten

In tegenstelling tot veel andere middelbare scholen heeft Kennis Eiland in het eerste jaar de leerlingen niet verdeeld over afdelingen, maar zijn ze op (alfabet) verdeeld over 5 groepen. Naar aanleiding van de vakken en lessen die ze in het eerste jaar hebben gehad kunnen ze dan kiezen in welke afdeling ze ingedeeld willen worden, en daar auditie voor doen. Dit doen ze door te demonstreren wat ze hebben geleerd en uit te leggen hoe gedreven ze zijn om in dat Seizoen plaats te mogen nemen.
De afdelingen hebben de naam van de 4 seizoenen. In principe heeft elke afdeling dezelfde vakken en dezelfde eindtoetsen, maar elke afdeling heeft een specialiteit waar extra aandacht aan wordt besteedt, vaak omdat er in die afdeling de docent van dat vak of die studierichting heeft gezeten tijdens diens opleiding, of er aan het hoofd staat.

 • Lente heeft aan het hoofd de docent Mens en Natuur: kruiden en metalen
 • Zomer wordt geleid door de docent Bezweren en Genezen
 • Herfst heeft als specialiteit Mens en Natuur: dieren en fabeldieren
 • Winter heeft het Licht tegen het Duister hoog in het vaandel staan

Elk jaar wordt er per Seizoen één leerling uitgelicht die het hoogst of meest verrassend heeft gepresteerd en die krijg de titel; Lentebloem, Zomerzon, Herfstblad of Wintermaan en krijgt het daaropvolgende jaar (extra) verdieping in een vak naar keuze.

Voorbeelden van vakken en lessen

Deze vakken worden speciaal aangeboden naast het normale curriculum van Nederlands, Engels, wiskunde, geografie, geschiedenis, algemene wetenschapsvorming en gymnastiek. Mens en Natuur: de magische en de niet magische mens, Mens en Natuur: kruiden en metalen, Mens en Natuur: dieren en fabeldieren, Bezweren en Genezen, Het Licht tegen het Duister, Schriften en Letteren: Oud en Nieuw, Leiderschap.
In het laatste jaar (jaar 5) gaan de leerlingen in de leer bij een leermeester in het werkveld de helft van het jaar. Dit is doorgaans in het vakgebied waar de leerling in wil werken of in wil verder studeren.

Uitstroom

De school is populair onder toekomstige kruidkundigen en zoölogen omdat hij midden in een natuurgebied ligt waar magische en niet magische wezens in hun natuurlijke habitat leven.
Daarnaast valt hij ook in de smaak bij leerlingen die geïnteresseerd zijn in rituelen, omdat er veel ruimte en gelegenheid is die te oefenen.  

Bekende afgestudeerde tovenaars/heksen

 • Fara Wanderaar, oprichter van Magische Middelbare school Het Bos der Ontwikkeling (won 2 maal de titel Lentebloem).
 • Bernard Baardagaam, het huidige schoolhoofd. Hij won destijds 5 maal op rij de titel Herfstblad. Omdat hij in zijn eerste studiejaar reeds zo veelbelovend was is hij door alle Seizoenen uitgenodigd is om daar te komen studeren. Hij koos uiteindelijk voor Herfst en kreeg daarom als unieke eer, als de enige eerstejaars ooit, de titel Herfstblad. Daarnaast is hij bekend om de ontdekking van de “Regenboog Gekkatoe” (Gekko cacatua caelestis) in het gebied rondom het eiland; een hagedissensoort met een te verbergen kuif op het hoofd die doet denken aan die van de Kaketoe.

Het Kruispunt

In het Midden van Nederland ligt Magische Middelbare School Het Kruispunt, met als lijfspreuk “Elk Kruispunt is een mogelijkheid tot groei” en legt de nadruk op de ontwikkeling van de talenten van het individu, en beschouwt samenwerken als inefficiënte zelfontwikkeling. Centraal staan daarom initiatief nemen, pragmatiek, zelfontplooiing en ambitie.  

Historie en schoolhoofd

Pakweg 500 jaar geleden gesticht door Bertram Noorderwind en zijn vrouw Rohanne Oosterhout. Zij hebben ingesteld dat er altijd een man en een vrouw aan het hoofd moeten staan voor een “natuurlijk evenwicht”. Ondertussen zijn daarom de huidige schoolhoofden Hubertus IJzerhard en Bets Mooiweer. Het logo is een windroos met 2 gekruiste toverstokken.
Sommige tovenaars hebben wel het idee dat magisch geboren leerlingen hier meer welkom zijn en ondersteuning krijgen dan de andere leerlingen. Het feit dat er is maar 1 halfbloed docent is Liefhilde Engeldruid, en dan ook nog voor het vak Normalen-kunde, lijkt dit zowel te bevestigen als te ontkrachten. Wat wel bevestigd is, is dat veel leerlingen (en mogelijk sommige docenten) voor niet-magischen de term “Simpelen” of “Simpelaars” gebruiken; maar dit wordt door de schoolleiding officieel afgekeurd.

Het gebouw

Het is een school zonder woongelegenheid voor de leerlingen, maar heeft wel een aantal slaapzalen, zodat leerlingen als ze willen af en toe een nacht kunnen blijven om langer huiswerk te maken (maar het wordt ook wel eens gebruikt om te feesten en niet nog heel laat thuis te hoeven komen).
Het is aan de rand van een stad waar zowel magischen als niet magischen wonen, en ziet er uit als een groot, zeer verweerd ziekenhuisgebouw, met gevaarlijk uitziende waterspuwers. Niet magischen denken ook dat het een ziekenhuis is maar heeft bij hen een slechte reputatie vanwege lange wachttijden (het ziet er altijd druk uit vanwege de schoolgangers), de mensen zijn erg onvriendelijk (naar niet magischen), en het ruikt er vreemd bij de omheinende hekken en muren (waar voor dat doeleinde speciale struiken gekweekt zijn door de docent kruidenkunde). Daarnaast zijn er natuurlijk ontmoedigings- en afweringsspreuken die er voor zorgen dat mensen die er niets te zoeken hebben toch liever ergens anders heen gaan.

Verdeling van de studenten

Het Kruispunt heeft als verdeling van de studenten, door de grootte en de kruis-vorm van het
gebouw, de leerlingen willekeurig verdeeld over de Noord, Oost, Zuid en West vleugels – maar de hoeveelheid jongens en meisjes wordt altijd uitgebalanceerd zodat er niet een vleugel is met bijna alleen maar jongens of meisjes. Leerlingen die niet bij elkaar in dezelfde vleugels zitten zien elkaar dus ook vrij weinig; alleen bij grote festiviteiten, de opening en de sluiting van het jaar. Zo kunnen er dus tovenaars zijn die in hetzelfde jaar op dezelfde school hebben gezeten, maar elkaar nooit hebben gezien of gesproken.

De vleugels

Elke vleugel heeft 1 studiegroep waar de best presterende studenten samenkomen, om te studeren en hun successen te vieren. Hier kom je alleen in als je de hoogste cijfers van je klas haalt; deze groepen heten respectievelijk, de Noorderwind (vernoemd naar één van de stichters), het Oosterwoud (geïnspireerd op 1 van de stichters), de Zuiderzee en de Westerstorm. Het gerucht gaat dat magisch geboren tovenaars en heksen hier voorrang krijgen boven die met 1 of meer niet-magische ouders; er zijn hier namelijk ruimschoots meer magisch geboren leerlingen dan niet magisch geborenen.
Als tegenbeweging zijn er leerlingen die meer tijd willen stoppen in plezier maken en persoonlijke contacten leggen dan in hoge cijfers halen, voor hen zijn er de “studiegroepjes” (wat volgens sommige docenten eerder “feestcommissies” zouden moeten heten). Deze heten de Wisselkinderen (N), de Koekhappers (O), de Draakstekers (Z), en de Muiters (W). Deze leerlingen helpen elkaar met hun huiswerk, maar mogen dat graag vieren met feestjes die ze zelf organiseren; hier wordt in het avonduren regelmatig gefeest; en of je ouders magisch of niet zijn maakt bij hen niet uit. Er zijn hier dan ook meer leerlingen niet- dan wel magisch geboren leerlingen.

Voorbeelden van vakken en lessen

Deze vakken worden speciaal aangeboden naast het normale curriculum van Nederlands, Engels, wiskunde, geografie, geschiedenis, algemene wetenschapsvorming en gymnastiek, Normalen-kunde, dieren, monsters en planten, Duel-leren (wat in praktijk minder te maken heeft met duelleren als verwacht), Zelfstandig Overleven en Genezen.

Qua activiteiten buiten de les wordt er ook graag jacht gemaakt op “Kasteel-Kabouters”, een groot gedeelte van de Nederlandse Kabouters van het “oude stempel” bewoont de binnenmuren van Het Kruispunt, omdat het zich niet wilde “vernieuwen” naar het wonen in Huizen of Kantoren. Menig student probeert regelmatig een Kabouter om te kopen in de hoop op toets-antwoorden, maar aangezien je een Kabouter nooit ziet en er mee moet onderhandelen door iets achter te laten lukt dat niet altijd. Desondanks tolereert school hun aanwezigheid, omdat het al zo lang deel uitmaakt van de geschiedenis van Het Kruispunt dat het zonde zou zijn ze te verdrijven.

Uitstroom

Men zegt dat dit een school is waar veel leerlingen komen die op zoek zijn naar uitblinken in duelleren voor het bestrijden van duistere tovenaars, maar daardoor ook veel leerlingen die geïnteresseerd zijn in genezen; aangezien er door de grote hoeveelheid duellen veel gedemonstreerd en geoefend kan worden met genezing door middel van spreuken of kruiden.

Bekende afgestudeerde tovenaars/heksen

 • Geruchten gaan dat “Grote Pier”, de zogenaamde leider van Lucentia, zijn opleiding hier gevolgd heeft en zelfs in de Westerstorm zou hebben gezeten. Andere zeggen dat hij juist bij de Muiters zat
 • Liefhilde Engeldruid, naar verluid de oprichter van de Wisselkinderen studiegroep nadat de studiegroep de Mispunten was opgeheven wegens het herhaaldelijk breken van schoolregels. Deze nieuwe groep was bekend om verwelkomen van leerlingen met 1 of meer normale ouders, en het nuttigen van veel drink- en etenswaren uit normaal Nederland tijdens de feesten.
 • Franka Poolvos, voornaam lid van de Noordewind. Afgestudeerd als expert dualist, verhuurt tegenwoordig haar vaardigheid in het verbeteren van mensen hun duelleers-kunsten. Geeft af en toe demonstraties en gastlessen  op het Kruispunt.

Het Bos Der Ontwikkeling

In het Zuiden ligt Magische Middelbare School Het Bos Der Ontwikkeling, met het motto “Het beste in en uit jezelf”.

Historie en schoolhoofd

Dit is een kostschool, die al een eeuw of 3 bestaat. Zij is gesticht door Fara Wanderaar die de hele wereld heeft afgereisd om, naar haar idee, de perfecte combinatie van leermethoden te combineren in één school. Het huidige schoolhoofd is Flademelle Reinswind, welke nog regelmatig op bezoek gaat bij buitenlandse scholen om ideeën te delen en op te doen om scholen te verbeteren. Het heeft als logo 2 loofbomen, met daartussen een opengeslagen boek met daaronder een horizontale staf.

Het gebouw

De school is verdeeld over 2 locaties, die ook daadwerkelijk in het bos zijn. De ene locatie is de onderbouw: de “Inkomers”, en het andere de bovenbouw: de “Uitschieters”.
De onderbouw Inkomers hebben 4 plaatsen van wonen en lesgeven: in de heuvels en ondergrondse gangen voor de Beerlingen, in boomhutten, verbonden met touwbruggen voor de Arendsjongen, in blokhutten op de bosgrond voor de Vosjongen, en de Zalmzwemmers op boothuizen in de bosvijver.

Verdeling van de studenten

De onderbouw: de Inkomers

De onderbouw duurt 3 jaar, en is verdeeld in 4 klassen: De Beer die Wacht, de Arend die verkent, de Vos die duikt, de Zalm die springt;  

 • Voor de leerling die stap voor stap de tijd neemt (Beer),
 • Voor de leerling die eerst naar zijn verstand luistert (Arend),
 • Voor de leerling die vurig zijn passies volgt (Vos),
 • Voor de leerling die met gevoel zijn intuïtie volgt (Zalm)  

Er zijn voor de Inkomers vriendelijke competities om het tegen elkaar op te nemen, maar het komt ook vaak voor dat 2 klassen met elkaar samenwerken. Op die manier wordt geprobeerd het beste uit leerlingen te halen, maar geen vijandigheid te kweken en de kracht van eenheid te laten zien. Zo is er niet maar 1 prijs voor de winnaars aan het einde van het jaar, maar aan het einde van elk seizoen taart voor de 2 klassen die dat seizoen de meeste punten hebben verzameld. Dit wordt altijd gevierd met een groots feest, wat er voor zorgt dat er 4 grote feesten per jaar zijn.

De bovenbouw: de Uitschieters

De bovenbouw duurt 2 jaar, hier werken de leerlingen vooral richting hun beroep en zijn verdeeld in 4 klassen, waar ze worden ingedeeld op leerstijl van de leerling, ongeacht of ze in voorgaande jaren bij Beer, Arend, Vos of Zalm zaten. De klassen heten:

 • Denkers (“Laten we een plan maken om dit op te lossen, misschien is hier een boek over”)
 • Dromers (“Laten we het vanuit meerdere hoeken bekijken – hoe zou … dit oplossen?”)  
 • Doeners (“Schouders eronder en aan de slag, we proberen wat werkt”)
 • Beslissers (“Wat is nou de meest praktische oplossing en hoe doen ze dit in de praktijk?”)

Zij werken hier op hun eigen manier vooral toe naar eindtoetsen, het zoeken van hun droombaan en de daarvoor verder te volgen studierichting. Daarnaast houden zij zich bezig met het vernieuwen, afbreken en opbouwen van alle woonruimtes en lokalen. Dit doen zij met zo weinig mogelijk sturing van docenten, zodat elke klas deel kan uitmaken van het proces en zich zo leert kennen in zijn ontwikkeling.  
Een ander essentieel onderdeel in het programma is het begeleiden van de Inkomers. Op die manier wordt het belang en de voldoening van hulp aangeleerd, en daarnaast geeft dat extra oefening met lesstof voor de Uitschieters, waardoor ze het hopelijk nog beter onthouden.
Zij nemen niet deel aan afdeling-wedstrijden van de Inkomers, maar helpen deze juist te organiseren; dit bevordert initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel.
Soms zijn afgestudeerde Doeners, Denkers, Dromers of Beslissers nog te herkennen aan een patch of logo wat dit symboliseert. Soms het officiële van de school, soms een eigen gemaakte versie.

Voorbeelden van vakken en lessen

Deze vakken worden speciaal aangeboden naast het normale curriculum van Nederlands, Engels, wiskunde, geografie, geschiedenis, algemene wetenschapsvorming en gymnastiek: Hemelkunde, Durf te Dromen, Mens en monster: onderzoek en omgang, Samenwerken Werkt, De Magie van Muziek en Leven Zonder Magie.

Sport

Rombat racen

Rombatten (Sus vombatus domesticus) zijn kleine varken-achtige buideldiertjes, ten grootte van een rat. Ze worden gefokt als huisdieren, maar een vergrotingsspreuk zorgt er voor dat je er op kunt rijden. De beestjes vinden dit zelf hilarisch en spelen graag met hun baasje en mogen graag racen tegen elkaar (met tovenaars of heksen op hun rug). Anderen laten hun rombat (vergroot of onvergroot) graag paddenstoelen zoeken (die ze zelf in de grond verstoppen) en de rombat met die de meeste vindt wint.

Uitstroom

Het schijnt dat Het Bos Der Ontwikkeling een vrij hoge uitstroom heeft aan vaardige elementalisten en alchemisten. Anderen zeggen dat er juist veel zoölogen afstuderen.

Bekende afgestudeerde tovenaars/heksen

 • Midas Goudwaard, ontdekker van de mogelijkheden van de Rombat als je hem vergroot (Zalm-Doener). Huidige docent Mens en monster: onderzoek en omgang.
 • Britt Edelhert, begaafd alchemist (en voormalig Beer-Dromer), is na afstuderen gaan werken voor de Verenigde Ministeries.