Studies

Studies

Na het voltooien van een magische middelbare opleiding op één van de vier middelbare scholen, of door een soortgelijke opleiding elders kan een magiër ervoor kiezen om te gaan studeren. Hedendaags zijn er twee hogescholen. Het Livander College of de Academie der Toverkunsten. Het Livander College stelt hoge eisen aan de binnenkomende studenten en is nog net opgericht. De Academie der Toverkunsten bestaat al eeuwen, heeft vele gevaren doorstaan en een grote lijst van imposante alumni.

De Academie der Toverkunsten heeft zeven studies. Iedere studie heeft een curriculum van vijf vakken die deels overlappen met andere studies. Het unieke curriculum brengt iedere oplettende student genoeg kunde en kennis bij dat er nieuwe spreuken of vaardigheden geleerd worden. Echter is dit alleen het geval als de student meer dan de helft van de colleges bijwoont.

Alchemie

Een Alchemist kan met gebruik van verschillende componenten, waaronder kruiden, metalen, organische en anorganische substanties zeer sterke dranken brouwen. Deze dranken fabriceren dezelfde effecten als krachtige spreuken. De voorbereiding die het maken van dranken vergt betaald zich driedubbel terug in stressvolle situaties, waar er altijd te weinig magische energie lijkt te zijn. De sterkste alchemisten kunnen zelfs een extra lichaam van henzelf maken waar ze tijdelijk hun bewustzijn in kunnen overbrengen.

De vakken in het curriculum van de studie Alchemie:

 • Astronomie
 • Drankenkunde
 • Herbologie
 • Humaankunde
 • Transfiguratie

Combattisme

De combattanten zijn de frontlinie tegen gevaar in Magisch Nederland. Gewapend met hun toverstok en training verdedigen ze onschuldige burgers en sporen ze misdadigers op. Geen situatie is te beangstigend als er levens op het spel staan. Combattanten weten henzelf te verdedigen in de strijd en daarnaast hoe ze rake klappen kunnen uitdelen. Veel van de combattisme studenten stromen na de studie door naar het Combattantenbureau Magisch Nederland.

De vakken in het curriculum van de studie Combattisme:

 • Betovering
 • Duelleren
 • Eerste Hulp Bij Vloeken
 • Humaankunde
 • Monsterologie

Elementalisme

Elementalisten worden meesters over de vier elementen. Deze zijn overal in de wereld te vinden, dus de mogelijkheden van toepassing zijn ongeëvenaard. Of het vermenging is met lucht verstevigen is met aarde, vernietigen met vuur of kennis vergaren via water, elementalisten kunnen het allemaal. Elementalisten kunnen werken voor het College der Elementen, maar ook voor andere werkvelden, omdat de elementen aan de basis liggen van iedere vorm van magie.

De vakken in het curriculum van de studie Elementalisme:

 • Betovering
 • Cirkelmagie
 • Geschiedenis van magie
 • Runenleer
 • Transfiguratie

Genezing

Een genezer is gespecialiseerd in het redden van gewonde of zieke magiërs. Door onder andere, genezing, reiniging en enorme kennis over het menselijk lichaam kunnen deze zelfs ledematen teruggroeien of, in het geval van een paar van de sterkste genezers hele groepen tegelijk genezen van hun wonden. Na hun studie op de Academie der Toverkunsten ligt een carrière als Staatsgenezer voor het oprapen.

De vakken in het curriculum van de studie Genezing:

 • Betovering
 • Cirkelmagie
 • Eerste Hulp Bij Vloeken
 • Herbologie
 • Humaankunde

Kruidenkunde

Studenten met de studie kruidenkunde leren over de organische wereld en hoe deze is te gebruiken. Door ogenschijnlijke simpele materialen te gebruiken, te bewerken en te verwerken kunnen kruidenkundigen magische effecten laten gebeuren zodra men in aanraking met hun brouwsels komt. Hogere jaren zijn zelfs in staat om planten te laten groeien naar eigen gelang.

De vakken in het curriculum van de studie Kruidenkunde:

 • Drankenkunde
 • Droomkunde
 • Geschiedenis van magie
 • Herbologie
 • Humaankunde

Ritualisme

Ritualisme is de meest mystieke vorm van magie, want het laat zich niet vangen in incantaties of magische voorwerpen, maar deze kunnen wel worden gebruikt tijdens een ritueel. Ritualisten zullen tijdens hun studie leren hoe rituelen werken en hoe ze deze zelf kunnen uitvoeren en opzetten. Het begrijpen van rituelen opent de deuren van de geest-beïnvloeding en het maken van magische barrières.

De vakken in het curriculum van de studie Ritualisme:

 • Astronomie
 • Cirkelmagie
 • Droomkunde
 • Geschiedenis van magie
 • Runenleer

Zoölogie

Zoölogie bestudeerd het dierlijk leven van de magische wereld. De meest praktische manier van bestuderen is het imiteren van deze wezens, dus leert een student zoölogie al snel hoe dit met magie te doen is. Deze tijdelijke imitaties zijn ook nog praktisch in gevaarlijke situaties of expedities naar deze dieren. Gelukkig weet een goed opgeleide zoöloog hoe deze verschillende dieren te benaderen zijn, waardoor het vaak genoeg niet nodig is om defensief te handelen.

De vakken in het curriculum van de studie Zoölogie:

 • Betovering
 • Duelleren
 • Humaankunde
 • Monsterologie
 • Transfiguratie