Header

Geschiedenis van Magisch Nederland

Geschiedenis van Magisch Nederland

1816 ontstaan Magisch Nederland door toezegging van Koning Willem I. Magisch Nederland is een substaat, nog steeds verbonden aan de Nederlandse kroon, maar met een eigen wetgevende, rechtsprekende en ordelijke macht. De zuiderstaten zijn niet geörganiseerd genoeg om los te kunnen komen van normaal Nederland. Zo blijven de twaalf provinciën over. Magisch Nederland deelt de grond met normaal Nederland.

1816 Bicker wordt aangewezen als hoofdstad.

1840 Staatshospitaal de Helpende Hand opent te Bicker.

1843 De Nederlandse grondwet wordt overgenomen, met toevoeging van de Magische Wetten.

1874-1875 Magisch Nederland komt in opstand over de hoeveelheid die moet worden betaald aan de koning. Dit lukt en het bedrag wordt gehalveerd. Dit zorgt ervoor dat de belastingen kunnen worden verlaagd en dat zorgt de gouden veertig.

1890 Het parlement word gesplitst in de 12 Verenigde Ministeries der Magische Nederlanden en de Raad. De Ministeries word gevormd uit 50 leden, voorgezeten door de minister president. De Raad bestaat uit 20 leden, voorgezeten door de raadsheer.

1935 Verbod om te vliegen met magische voorwerpen wordt aangenomen.

1940 Magisch Nederland wordt net als Nederland binnengevallen door de Duitsers. Rondom Bicker, Groenestein en Ponderloo wordt gevochten en beide steden en nog talloze dorpen leiden hieronder. Uiteindelijk winnen de Duitse troepen en wordt Magisch Nederland bezet.

1941 Groenestein wordt als laatst vrij van de bezettende normale Duitsers, door het verzet van Magisch Nederland.

1941 Verschillende missies zorgen ervoor dat alle bewijzen van Magisch Nederland worden vernietigd.

1944 Magische, geallieerde Amerikaanse en Engelse troepen arriveren in Ponderloo en Gouberg om het te ‘bevrijden’, het was alleen niet bezet. De geallieerden blijven, volgens hen om te helpen, maar de lokale bevolking zag ze eerder als extra last.

1944 Das Magisches Heer, de magiërs die meevechten met de Duitsers arriveren nabij Ponderloo en starten het gevecht. De strijd is voornamelijk tussen de geallieerden en de Duitsers en beide kanten leidden veel verlies. Ponderloo zet een veldhospitaal op en helpt zowel geallieerden als Duitsers op voorwaarde dat ze hun toverstok inleveren.

1945 Toverstokregistratie wordt verplicht.

1953 Ondanks dat er in verhouding weinig Zeeuwse magiërs zijn, is er veel hulp bij de watersnoodramp.

1961 Verkiezingen worden nog maar eens in de 5 jaar gehouden.

1965 Protest tegen geheimhouding van Magische Nederland door jongeren door in normale kranten te schrijven. Slechts 1 journalist kwam opdagen door hun uitnodiging.

1966 De journalist schiet drie jongeren neer en verwond er nog elf. Hij wordt gevangen en opgesloten, nadat zijn geheugen is gewist.

1981 Academie der Toverkunsten wordt uitgeroepen tot beste magische hogeschool van Europa.

1993 De Witte Waterweg wordt aangelegd, waardoor snel, onopgemerkt reizen door heel (Magisch) Nederland mogelijk is.

2002 Magisch Nederland blijft bij de gulden, maar verandert wel het uiterlijk van de munt.

2005: Een groep magiërs zet drie huizen in vlammen. Later blijkt dit de groep Lucentia te zijn.

2010 Verschillende radicale magiërs verenigde zich tot de groep Lucentia. Een stel Lucentia-leden valt openlijk het stadhuis van Bicker binnen terwijl Koningin Beatrix op bezoek is. Ze openen de aanval. De koningin, burgemeester, minister president en raadsheer komen veilig weg.

2010 De leider van Lucentia onderbreekt de speech van minister president Albrecht Merdue (Partij voor Meer Magie) en stelt zichzelf voor als Grote Pier.  Doordat hij het publiek bedreigt moeten de combattanten hem laten gaan.

2011 Door de wet op zichtbaarheid van de laatste toverspreuk kunnen er vijftien Lucentia-leden worden opgepakt en zijn er nieuwe hints waar Grote Pier zich bevindt.

2012 De Bicker Bibliotheek wordt in brand gestoken door Lucentia.

2013 De Ministeries vindt een broedplaats van Lucentia. Dit levert twintig arrestaties op.

2013 Als tegenaanval op het verliezen van een thuisbasis verwoest Lucentia een groot deel van de Academie der Toverkunsten. De aanval duurt erg lang, want er zijn veel combattanten op de school aanwezig door een anonieme tip. Er vallen honderden doden.

2014 Grote Pier, de leider van Lucentia, wordt gevangen en veroordeeld.

2015 Tijdens het stemmen worden een aantal stemhokken ingenomen door leden van Lucentia. Combattanten van het Combattantenbureau Magisch Nederland gaan er achteraan en weten ze te arresteren.

2015 Na de arrestaties en het verlies van Grote Pier geeft Lucentia zich over. Hierna zijn er geen incidenten meer met Lucentia.

2018 De Academie der Toverkunsten heropent de deuren met een kleine groep studenten.

2018-2019 Verminderde Magie Crisis, waardoor spreuken niet werken. De noodtoestand wordt afgekondigd.