een tijdlijn van de geschiedenis van de setting

Geschiedenis van
Magisch Nederland


 

Sinds 1816 is Magisch Nederland een onafhankelijke substaat van Nederland. Magisch Nederland is ontstaan vanuit twaalf gemeenschappen, provinciën en woonplaatsen die elk hun eigen regelgeving en bestuur hadden. Bij vele provinciën was het bestuur opgedeeld in meerdere raden, vergelijkbaar met de huidige Ministeries. Met het ontstaan van Magisch Nederland zijn deze Ministeries verenigd tot één bestuursorgaan voor geheel Magisch Nederland.

Magisch Nederland heeft officieel nooit oorlog gekend, omdat het bestaan van de substaat geheim wordt gehouden. Magisch Nederland is wel betrokken geweest bij de Tweede Wereldoorlog, omdat ze grondgebied delen met Normaal Nederland. Ook zijn er vijandige acties geweest vanuit normaal Nederland jegens Magisch Nederland.

Tijdlijn

 

1816 

Magisch Nederland wordt opgericht door toezegging van Koning Willem I. Het is een substaat, nog steeds verbonden aan de Nederlandse Kroon, maar met een eigen wetgevende, rechtsprekende en ordelijke macht. De zuidelijke staten zijn niet georganiseerd genoeg om los te kunnen komen van normaal Nederland. Daarom bevat Magisch Nederland alleen het gebied van de twaalf provinciën over. De grond wordt gedeeld met Normaal Nederland.

 

1816 

Bicker wordt aangewezen als hoofdstad.

 

1840 

Staatshospitaal de Helpende Hand opent te Bicker.

 

1843 

De Magische grondwet wordt opgesteld. Deze bestaat uit de normale Nederlandse grondwet, die tot dan toe van kracht is geweest, uitgebreid met de Magische Wetten.

 

1874-1875 

Magisch Nederland komt in opstand over de hoeveelheid geld die betaald moet worden aan de koning. Dit lukt en na intensieve onderhandelingen wordt het bedrag gehalveerd. Dit zorgt ervoor dat de belastingen in Magisch Nederland kunnen worden verlaagd en dat zorgt de Gouden Veertig.

 

1890 

Het parlement wordt gesplitst in de 12 Verenigde Ministeries der Magische Nederlanden en de Raad. De Ministeries worden gevormd uit 50 leden, voorgezeten door de minister president. De Raad, die toezicht houdt op de Ministeries, bestaat uit 20 leden, voorgezeten door de raadsheer.

 

1935 

Verbod om te vliegen met magische voorwerpen wordt aangenomen.

 

1940 

Magisch Nederland wordt net als Nederland binnengevallen door de Duitsers. Rondom Bicker, Groenestein en Ponderloo wordt gevochten en deze steden en omringende dorpen lijden zware verliezen en schade. Uiteindelijk winnen de Duitse troepen en wordt Magisch en Normaal Nederland bezet. Start van het verzet in Magisch Nederland.

 

1941 

Groenestein wordt als laatste bevrijd van de bezettende normale Duitsers door het verzet in Magisch Nederland.

 

1941 

Magisch Nederland gaat ondergronds door alle bewijzen naar de Substaat in verschillende missies te vernietigen.

 

1944 

Geallieerde magische Amerikaanse en Engelse troepen arriveren in Ponderloo en Gouberg om het te ‘bevrijden’, het was alleen niet bezet. De geallieerden blijven, officieel om daar te helpen, maar de lokale bevolking zag ze eerder als extra last.

 

1944 

Das Magisches Heer, de magiërs die meevechten met de Duitsers naderen Ponderloo en starten het gevecht. De strijd is voornamelijk tussen de magische geallieerden en de Duitsers en beide kanten lijden grote verliezen. Ponderloo zet een veldhospitaal op en helpt zowel geallieerden als Duitsers op voorwaarde dat ze hun toverstok inleveren.

 

1945 

Toverstokregistratie wordt verplicht.

 

1953

Ondanks dat er in verhouding weinig Zeeuwse magiërs zijn, is er veel hulp bij de watersnoodramp.

 

1961 

Verkiezingen worden nog maar eens in de 5 jaar gehouden.

 

1965 

Jongeren komen in opstand tegen de geheimhouding van Magisch Nederland. Ze willen berichten laten plaatsen in normale kranten en nodigen daarvoor verschillende journalisten uit. Er komt er slechts 1 opdagen.

 

1966 

In plaats van een stuk te schrijven schiet de journalist drie jongeren neer en verwondt er nog elf. Hij wordt gevangen en opgesloten, nadat zijn geheugen is gewist.

 

1981 

Academie der Toverkunsten wordt uitgeroepen tot beste magische hogeschool van Europa.

 

1993 

De Witte Waterweg wordt aangelegd, waardoor het mogelijk wordt om snel en onopgemerkt te reizen door heel (Magisch) Nederland.

 

2002 

Normaal Nederland stapt over naar de Euro, maar Magisch Nederland blijft bij de gulden. Het uiterlijk van de munt verandert wel.

 

2005 

Verschillende radicale magiërs verenigen zich in de groep Lucentia en stichten brand in drie huizen.

 

2010

Een stel Lucentia-leden valt openlijk het stadhuis van Bicker binnen terwijl Koningin Beatrix op bezoek is. Ze openen de aanval. De koningin, burgemeester, minister-president en raadsheer komen veilig weg.

 

2010 

De leider van Lucentia onderbreekt de speech van minister-president Albrecht Merdue (Partij voor Meer Magie) en stelt zichzelf voor als Grote Pier.  Doordat hij dreigt met zware explosieven waarbij veel gewonden zullen vallen, moeten de combattanten hem laten gaan.

 

2011 

Door de wet op zichtbaarheid van de laatste toverspreuk kunnen er vijftien Lucentia-leden worden opgepakt en wordt er meer bekend over de verblijfplaats van Grote Pier.

 

2012 

De Bicker Bibliotheek wordt in brand gestoken door Lucentia.

 

2013 

Combattanten vinden een schuilplaats van Lucentia. Dit levert twintig arrestaties op.

 

2013 

Als tegenaanval op de actie van de Combattanten verwoest Lucentia een maand later een groot deel van de Academie der Toverkunsten. De strijd duurt erg lang, want er zijn veel Combattanten op de school aanwezig na een anonieme tip. Er vallen honderden doden.

 

2014

Grote Pier, de leider van Lucentia, wordt gevangen en veroordeeld.

 

2015 

Tijdens de verkiezingen worden een aantal stembureaus ingenomen door leden van Lucentia. Combattanten van het Combattantenbureau Magisch Nederland gaan er achteraan en weten ze te arresteren.

 

2015 

Na de arrestaties en het verlies van Grote Pier geeft Lucentia zich over. Hierna zijn er geen incidenten meer met Lucentia.

 

2018 

De Academie der Toverkunsten heropent de deuren en start met een kleine groep studenten.

 

2018-2019 

Verminderde Magie Crisis, waardoor spreuken niet werken. De noodtoestand wordt afgekondigd.

 

2022-2023

Er vinden diverse incidenten plaats. Na een tijd blijkt dat het opnieuw om Lucentia gaat.

 

2024

Alle kopstukken van Lucentia worden gearresteerd. Daarmee is de organisatie nu definitief verslagen.Blijf op de hoogte van nieuwe evenementen

Wij publiceren regelmatig nieuwsbrieven waarin alles wat er leeft binnen de vereniging aan bod komt. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen en als eerst mee wil krijgen wat er wanneer georganiseerd gaat worden, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

 

Klik hier om je aan te melden!